Snoezelruimte

Een moment van veiligheid en rust om even tot zichzelf te komen. 

Voor sommige kinderen kan de speelplaats te druk zijn. Zij verkiezen een plaats om op adem te komen, een boekje te lezen of zich even af te zonderen van de anderen. Deze kinderen heten wij hartelijk welkom in onze snoezelruimte.

In onze school komen wij zo veel als mogelijk tegemoet aan de individuele noden van onze leerlingen. Naast een waaier aan activiteiten die onze speelplaats rijk is, bieden wij eveneens de gelegenheid aan de kinderen om tijdens de speeltijd tot rust te komen. In onze snoezelruimte hebben de leerlingen van de lagere school de kans om zich even terug te trekken. We bieden leesboeken en koptelefoons aan om zich even af te sluiten van de buitenwereld en in zichzelf te keren. Het respecteren van de rust en stilte is in deze ruimte dan ook van uiterst belang.