Zelfredzaamheid & zelfstandigheid

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!

Als school vinden wij het belangrijk om de kinderen de nodige vaardigheden aan te leren zowel in hun dagelijkse handelingen als in het ontwikkelen van hun eigen leerproces.

Vanaf de peuterklas zijn wij bezig om de kinderen de nodige zelfredzaamheid en zelfstandigheid bij te brengen. Binnen de dagelijkse handelingen houdt dit bijvoorbeeld in dat we hen leren de jas aan doen, naar het toilet gaan, boekentas openen en sluiten, opruimen,... Zelfstandigheid binnen het eigen leerproces betekent dat we de kinderen leren hulp vragen wanneer nodig of tools aanreiken om zelf tot oplossingen te komen. Zelfstandig leren werken is belangrijk voor ieders ontwikkeling en daar zetten we dan ook graag op in. Dat begint bij de jongste kleuters die de verschillende speelhoeken in de klas mogen verkennen waarop ze nadien via het kiesbord eigen keuzes leren maken. Door de kinderen kennis te laten maken met hun talenten ontdekken ze waar hun interesses liggen en zo nemen ze geleidelijk aan het eigen leerproces in handen. Op het einde van de derde kleuterklas wordt hier extra aandacht aan geschonken door middel van het zwippen (zelfstandig werken is plezant). Deze werkvorm trekt zich door tot in het eerste leerjaar waar het zwippen een waar begrip is geworden. Ook in klas twee komt het zwippen nog enkele keren aan bod om vervolgens over te gaan tot zelfstandige projecten die de kinderen zullen doorlopen tot en met het zesde leerjaar.