Verbindende communicatie

Luisteren en spreken vanuit het hart.

Verbindend communiceren vertrekt vanuit een positieve en constructieve ingesteldheid met respect en begrip voor elkaar.

Op een plaats waar 300 kinderen samen leven ontstaan er wel eens conflicten. Als school kiezen wij er bewust voor om deze op verbindende wijze aan te pakken. Dit houdt in dat wij in gesprek gaan met de kinderen en hen leren luisteren naar elkaar. Wat is er precies gebeurd? Wat heb je effectief gezien en/of gehoord, zonder oordeel of interpretatie. Vervolgens uiten wij onze gevoelens en dat is niet makkelijk. Velen ervaren het bloot leggen van zijn gevoelens als het zich kwetsbaar opstellen, terwijl het gewoon menselijk is. Nadat we elkaars gevoelens hebben gehoord, vertellen we wat we nodig hebben om op positieve manier verder te kunnen. We leren elkaars behoeften kennen. Als laatste stellen we een verzoek naar elkaar. Het doorlopen van deze stappen is een groeiproces waarin wij onze leerlingen met het nodige geduld in begeleiden. Het draagt bij tot een betere verstandhouding en het maakt dat het samenspel aangenaam is voor iedereen!