Team lagere school

Wie is de juf/meester van...

  • eerste leerjaar: juf Melissa, juf Anja en juf Inge

  • tweede leerjaar: juf Ilse

  • derde leerjaar: juf Annemie en meester Bernd

  • vierde leerjaar: juf Lies

  • vijfde leerjaar: juf Sara en juf Els

  • zesde leerjaar: juf Ine en juf Gwenny

  • gym: meester Pieter

  • ICT: juf Gwenny

  • levensbeschouwing: juf Ine,  meester Arvid en juf Saliha

  • zorgjuf: juf Wenda