Schooluren en toezicht

Het dagverloop in De Klimroos.

De start van een nieuwe schooldag is voor veel kinderen en ouders een belangrijk moment. In onze school is iedereen welkom vanaf 8u.

Ochtendtoezicht

De schoolpoort gaat open vanaf 8u. 

Tussen 8u en 8.30u worden alle kinderen (kleuters en lagere school) op de speelplaats van de lagere school verwelkomd. Vanaf 8.30u begeleiden wij de kleuters naar hun eigen speelplaats waar ze verder kunnen spelen. De ouders van onze peuters krijgen de gelegenheid om hun kind naar de klas te brengen vanaf 8.30u. 

Lesdag

  • Maandag: 8.45u tot 11.55u en 13u tot 15.45u
  • Dinsdag: 8.45u tot 11.55u en 13u tot 15.45u
  • Woensdag: 8.45u tot 11.30u
  • Donderdag: 8.45u tot 11.55u en 13u tot 15.45u
  • Vrijdag: 8.45u tot 11.55u en 13u tot 15u

De kinderen komen toe via de schoolpoort. Wij vragen om steeds op tijd te komen. Eens de lesdag start, sluiten wij onze schoolpoort. Indien je te laat zou zijn, dan kan je via het secretariaat binnen komen.

Middagtoezicht

De middagpauze is van 11.55u tot 13u. Kinderen die thuis gaan eten worden vanaf 12.45u terug op school verwacht. De kinderen die op school eten, nemen de eigen boterhammen mee en krijgen tussen de herfst- en de paasvakantie gratis soep aangeboden. Eerst eten onze kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar. Vanaf het tweede leerjaar hanteren wij het principe van een open refter waarbij de kinderen de vrijheid krijgen om te eten wanneer ze willen en dit steeds onder toezicht van de leerkrachten.

Toezicht na de lesdag

  • Maandag, dinsdag, donderdag: 15.45u tot 16u
  • Woensdag: 11.30u tot 11.45u
  • Vrijdag: 15u tot 15.15u

De kleuters worden door de ouders in de klas opgehaald. De kinderen van het eerste leerjaar worden opgehaald aan de klasdeur. Van het tweede tot en met het vierde leerjaar begeleiden wij de leerlingen tot aan de schoolpoort. Vanaf het vijfde leerjaar mogen onze leerlingen zelfstandig de school verlaten.

Om ons steentje bij te dragen in een verkeersveilige schoolomgeving vragen wij om, indien je geen kleuters meer hebt, gebruik te maken van de parking aan de sporthal De Tumkens. Wij brengen de kinderen in rij en onder begeleiding naar daar.

Ook de kinderen voor de kinderopvang worden in rij naar de lokalen van Ferm begeleid.