Schoolreglement

Alle info over De Klimroos.

Lees hier de schoolbrochure van onze school.

Hierin vind je:

  • ons pedagogisch project
  • onze schoolvisie
  • het schoolreglement
  • de infobrochure