Ruime open klassen in de lagere school

Ruimte voor klassikaal werk alsook in groepjes.

In onze school werken wij graag binnen het systeem van co-teaching. Dit betekent dat meerdere leerkrachten in staan voor de klasgroep. Ruime, open lokalen zorgen ervoor dat we de groep in kleine groepjes kunnen opsplitsen om nog meer op maat van het kind te kunnen werken.

Onze ruime lokalen stellen ons in staat om onze co-teaching optimaal te realiseren. De leerkrachten geven eerst de algemene uitleg aan alle leerlingen samen en splitsen de klas vervolgens op in groepjes. Onze open ruimtes zorgen ervoor dat de leerlingen voldoende verspreid zitten om rustig te werken en de co-teaching zorgt ervoor dat er een leerkracht beschikbaar is voor elke groep. Elk leerjaar is voorzien van twee open lokalen al dan niet rechtstreeks met elkaar verbonden.