Ouderbetrokkenheid

Samen kunnen we meer dan alleen!

Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op zowel de schoolprestaties als het welbevinden van kinderen. Om die reden zien we de ouders als een belangrijke partner binnen ons onderwijs. Want school maken doen we immers niet alleen!

De Klimroos is niet alleen een warme school voor de kinderen, ook de ouders zijn van harte welkom! Samen werken we dagelijks aan ons gemeenschappelijk doel, namelijk de best mogelijke omstandigheden creëren voor de kinderen. Door middel van wederzijds vertrouwen, een goede en veelvuldige samenwerking vanuit een gelijkwaardige positie en een positieve en constructieve ingesteldheid met respect voor elkaar weten we ons doel te bereiken.

Ouderparticipatie

De school nodigt haar ouders op regelmatige basis uit om deel te nemen aan school- en/of klasactiviteiten. Loop je graag mee tijdens onze Fun Race? Zing of dans je graag mee tijdens één van onze gezamenlijke startmomenten?  Lees je graag voor of help je kinderen graag bij het lezen? Het gebeurt allemaal in De Klimroos. Wees steeds welkom!

Schoolbetrokkenheid

Voldoende feedback krijgen over je eigen kind is uiteraard belangrijk. Naast de twee individuele oudercontacten, waarbij we je graag ontvangen met een drankje, voorzien wij bijkomend toonmomenten in de klas, infoavonden, de gelegenheid om je kleuter in de klas op te halen,... waarbij er telkens ruimte is voor een informele babbel met de klasleerkracht. De klasleerkracht blijft immers hét eerste aanspreekpunt voor al jullie vragen over jullie kinderen.

Thuisbetrokkenheid

Als ouder kunnen jullie ook thuis een rol opnemen in de relatie met de school. Wij zorgen ervoor dat de rapporten, knutselwerkjes, agenda's,...ordelijk mee gaan zodat jullie koelkast rijkelijk kan versierd worden met al die trotsmomenten. Doe je mee?