Leren en studeren

Van brede basiszorg naar uitbreiding van zorg.

De Klimroos biedt een brede basiszorg aan. Dit is wat alle leerlingen nodig hebben om zich te ontplooien en gebruik te maken van de eigen mogelijkheden en talenten. De school biedt voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg aan met aandacht voor ieders noden. Binnen deze brede basiszorg bieden we o.a. volgende leeractiviteiten aan:

 • methodes met een remediërings-, uitdiepings- en verbredingsaanbod
 • sporenbeleid met ruimte voor extra uitleg, eigen werktempo, extra oefeningen,...
 • zelfstandige projecten
 • talentendagen
 • onderwijstijd leren leren
 • speel- en leesouders
 • ...

Wat als een leerling meer nodig heeft om zich te ontplooien? De school bespreekt dan samen met de ouders wat we kunnen aanbieden binnen de verhoogde zorg, zowel voor kinderen met leerproblemen als voor kinderen die versneld leren. Heel wat maatregelen zijn reeds verankerd binnen onze schoolwerking zoals daar zijn...

 • gebruik maken van hulpmiddelen
 • werken met de laptop en/of voorleessoftware
 • Klimklas voor kinderen met noden tot extra uitdaging
 • maatregelen op maat: aangepaste taken/toetsen, aangepast huiswerk,...

Wat als de verhoogde zorg niet voldoende is voor een leerling? In dat geval schakelen we, mits toestemming van de ouders, de hulp van het CLB in. Samen gaan we op zoek naar bijkomende hulp om een nog beter zicht te krijgen op de noden van het kind. Deze vorm van uitbreiding van zorg is divers en sterk afhankelijk van kind tot kind. 

Wat als een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft? Voor hen starten we een individueel aangepast curriculum op wat wil zeggen dat de leerdoelen op maat van de individuele leerling worden opgesteld.