Inschrijven in De Klimroos

Inschrijven is mogelijk...


De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals

  • Kids ID
  • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister; 
  • de reispas voor vreemdelingen

Peuters kunnen school lopen vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken. Peuters kunnen instappen op één van volgende instapmomenten: 

  • de eerste schooldag na de zomervakantie;
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie; 
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie; 
  • de eerste schooldag van februari; 
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie; 
  • de eerste schooldag na de paasvakantie; 
  • de eerste schooldag na Hemelvaart.

Bereken hier de instapdatum van je kind. 

Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind in de lagere school kiezen de ouders welk levensbeschouwelijk vak hun kind zal volgen. Alle erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer zijn mogelijk. De Klimroos staat open voor iedereen! Op het einde van elk schooljaar kan je deze keuze wijzigen. Kom hiervoor gerust eens langs o het secretariaat.