Gevarieerde (meerdaagse) uitstappen

Leren buiten de schoolmuren.

Wij bieden een gevarieerd en evenwichtig aanbod aan (meerdaagse) uitstappen aan doorheen de ganse basisschool. Elke uitstap heeft een intrinsieke waarde, dit houdt in dat de locatie iets met de leerling doet en/of een beleving met zich mee brengt die de leerling als persoon raakt. 

Door op uitstap te gaan, leren de leerlingen buiten de muren van het klaslokaal en

  • verbreden we de leefwereld van de leerling;
  • vergroten we de kansen voor elke leerling om zich te tonen en zijn talenten te ontwikkelen;
  • verhogen we de leerwinst en het welbevinden. 

In onze keuze van uitstappen houden wij rekening met verschillende pedagogische thema's. Zo bieden wij (meerdaagse) uitstappen aan binnen cultuur, natuur, beweging, groepsdynamiek, wetenschap en techniek, maatschappij verruiming, verkeer en voorbereiding op het vervolgonderwijs.

Naast eendaagse uitstappen zijn wij, dankzij ons oudercomité, in staat om maar liefst vier meerdaagse uitstappen aan te bieden. Zo gaat

  • klas drie op boerderijklassen te Wortel
  • klas vier op zeeklassen te Nieuwpoort
  • klas vijf op bosklassen te Durbuy
  • klas zes op sportklassen te Herentals.