Schoolbus

Busje komt zo...

De gemeente bezit een eigen busdienst op het grondgebied Begijnendijk. De routes van de schoolbus kunnen in de school verkregen worden.

Er bestaan 2 types abonnementen:

 • Voltijds abonnement voor kinderen die gemiddeld minimum 8 ritten per week maken met de schoolbus. De kostprijs voor dit abonnement bedraagt:
  • Trimester 1: € 75
  • Trimester 2: € 60
  • Trimester 3: € 45
 • Halftijds abonnement voor kinderen die gemiddeld minder dan 8 ritten per week maken met de schoolbus:
  • Trimester 1: € 60
  • Trimester 2: € 50
  • Trimester 3: € 35

Er geldt een korting van 25% indien 3 kinderen uit hetzelfde gezin een abonnement nemen. Er worden geen terugbetalingen gedaan ingeval van ziekte of afwezigheid, behalve in geval een trimester nog niet begonnen is. De betaling van de abonnementen gebeurt via de trimestriële schoolfactuur.

De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen vanaf het instappen tot bij het uitstappen. De begeleider blijft op de bus. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind ’s morgens is opgestapt en zodra het kind ’s avonds is uitgestapt. Wij vragen dan ook dat de ouders hun kinderen naar de bus begeleiden en komen afhalen.