Schoolraad

Een rechtstreekse band tussen ouder, personeel en bestuur.

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap (schepen van onderwijs).

De schoolraad wordt om de vier jaar gekozen en heeft advies- en overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden:

  • verdeling van de lestijden
  • busbegeleiding
  • nascholingsbeleid
  • gezondheidsbeleid
  • veiligheidsbeleid 
  • jaarlijkse uitstappen
  • infrastructuur
  • ...