Schoolbestuur

Gemeentebestuur Begijnendijk.

De Klimroos is een gemeenteschool wat betekent dat ons bestuur bestaat uit het College van Burgemeester en Schepenen en wij beroep kunnen doen op alle gemeentelijke diensten.

Gemeentelijk onderwijs staat dichtbij de burgers en staat open voor iedereen. De gemeente voert integraal beleid waar onderwijs deel van uitmaakt en speelt in op lokale noden. De school is ingebed in een geheel van diensten (infrastructuur, vrije tijd, mobiliteit,...) waar ze op kan rekenen en mee samenwerken. De Klimroos is een school in de buurt, van de buurt en voor de buurt. 

Schoolbestuur

Gemeentebestuur van Begijnendijk

Burgemeester: Bert Ceulemans

Schepen van onderwijs: Bart Sorée

Kerkplein 5

3130 Begijnendijk

Voor vragen ivm het onderwijs in onze school kan je steeds terecht bij de directie
sien.lauwers@begijnendijk.be

Voor vragen ivm het onderwijs in onze gemeente kan je steeds terecht bij de schepen van onderwijs
bart.sorée@begijnendijk.be