Klimraad

De mening van de leerling telt!

De Klimraad is de leerlingenraad van onze school en ook hun mening telt. Wij bouwen samen aan onze school. 

In onze leerlingenraad zetelen er minimum 2 leerlingen van elk leerjaar. Iedereen kan zich kandidaat stellen, elke klas kiest zijn vertegenwoordigers.

Onder leiding van de zorgcoördinator en een aantal leerkrachten komt de Klimraad drie keer per jaar samen om na te denken en ideeën te geven over:

  • de inrichting van de school en de speelplaats
  • schoolactiviteiten
  • gezondheid en milieu
  • veiligheid en verkeer
  • ...

Op het einde van het schooljaar wordt de Klimraad door de schepen van onderwijs en de gemeentesecretaris ontvangen op het gemeentehuis. Onze Klimkids stellen hun suggesties voor en motiveren hun ideeën.  De gemeente zorgt samen met de directie dat de goedgekeurde agendapunten worden uitgevoerd.